Kontakty

Bezpeka s.r.o.

Špitálska 53

811 01 Bratislava

IČO: 48217905

DIČ: 2120136172

IČ DPH: SK2120136172

Zapísaná: OR OS BA I.

Vložka: 106250/B

Oddiel: s.r.o.

Banka: VÚB, a.s.

Č.ú.: 3559405555/0200

BIC(SWIFT): SUBASKBX

IBAN: SK2602000000003559405555

Naše telefónne číslo

+421 944 310 650
+421 252 622 821

Náš e-mail

info@alarm24.sk

Naša adresa

Hraničná 18. Bratislava, 821 05

Administratívna budova č.3 (AB-3)

Office 024

Orgán dozoru Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07, Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104; fax č.: 02/ 58272 170