Contact Us

Bezpeka s.r.o.

Špitálska 53

811 01 Bratislava

IČO: 48217905

DIČ: 2120136172

IČ DPH: DK2120136172

Zapísaná: OR OS BA I.

Vložka: 106250/B

Oddiel: s.r.o.

Banka: VÚB, a.s.

Č.ú.: 3559405555/0200

BIC(SWIFT): SUBASKBX

IBAN: SK2602000000003559405555

Telephone

0944 310 650

E-mail

info@alarm24.sk

Address

Bratislava, ul. Vajnorská 142, of. 12

Supervisory authority Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07, Bratislava 27
Department of Supervision     tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104; fax č.: 02/ 58272 170