Kontakt

Bezpeka s.r.o.

Špitálska 53

811 01 Bratislava

IČO: 48217905

DIČ: 2120136172

IČ DPH: DK2120136172

Zapísaná: OR OS BA I.

Vložka: 106250/B

Oddiel: s.r.o.

Banka: VÚB, a.s.

Č.ú.: 3559405555/0200

BIC(SWIFT): SUBASKBX

IBAN: SK2602000000003559405555

Telefonnummer

0944 310 650

E-Mail-Adresse

info@alarm24.sk

Adresse

Bratislava, ul. Vajnorskaá142, of. 12

ÜberwachungsbehördeInšpektorát SOI pre Bratislavskýkraj, Prievozská32, P.O. Box 5,820 07, Bratislava 27
Aufsichtsabteilung  tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104; fax č.: 02/ 58272 170