Privacy Policy

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov pokrývajú informácie, ktoré zhromažďujeme o Vás, keď používate naše produkty alebo služby alebo inak s nami komunikujete. Pred začatím interakcie s našimi stránkami, používaním našich služieb alebo objednávaním našich produktov si prosím pozorne prečítajte tento text.

Aké osobné údaje zhromažďujeme od ľudí, ktorí navštevujú naše stránky?

Na jednoduchej návšteve našich stránok nezhromažďujeme osobné údaje návštevníkov našich stránok ani iné podrobnosti.

Keď zhromažďujeme informácie?

Informácie o Vás zhromažďujeme, keď sa zaregistrujete, zadávate objednávku, prihlásite sa na odber bulletinu, odpovedáte na prieskum, vyplníte formulár, používate rozhovor alebo zadáte spätnú väzbu na našej webovej stránke. Napríklad pri registrácii na webe poskytnete svoje kontaktné informácie a v niektorých prípadoch informácie o fakturácii. Máte tiež možnosť pridať zobrazovaný názov, e-mailovú adresu, poštovú adresu a telefónne číslo do profilu, ktorý bude uložený na našej webovej stránke.

Naše Služby zahŕňajú technickú zákaznícku podporu, kde môžete posielať informácie o probléme, s ktorými ste narazili pri práci s našimi produktmi alebo službami, ako aj poradenské služby v oblasti informačnej bezpečnosti komerčných podnikov. Bez ohľadu na to, ako kontaktujete niektorého z našich zástupcov služby podpory - telefonicky alebo inými prostriedkami (napríklad odoslaním e-mailu), — budete vyzvaní, aby ste poskytli kontaktné informácie, povahu problému, ktorý ste zažili a akékoľvek ďalšie informácie (napríklad snímky obrazovky), ktoré by boli užitočné pri riešení problému.

Ak sa zaregistrujete pri kúpe, môžete zadať fakturačné informácie. Požadujeme napríklad, aby ste určili zástupcu pre fakturáciu, meno a kontaktné informácie, názov spoločnosti.

Zhromažďujeme a spracovávame informácie o Vás len vtedy, ak máme právny základ v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ. Právny základ závisí od Služieb, ktoré používate, a od toho, ako ich používate. Znamená to, že zhromažďujeme a používame vaše informácie iba vtedy, keď: potrebujeme poskytnúť naše Služby, poskytnúť podporu a zabezpečiť bezpečnosť a ochranu Služieb. Ak súhlasíte s tým, že budeme používať informácie o Vás na konkrétny účel, máte právo kedykoľvek zmeniť svoj názor, ale to nebude mať vplyv na spracovanie, ktoré už prebiehalo. Hoci používame Vaše informácie a konáme v súlade s platnými zákonmi, máte právo na toto použitie namietať. V niektorých prípadoch to môže znamenať, že odmietnete používať naše Služby.

Ako používame Vaše informácie?

Môžeme použiť informácie, ktoré od Vás zhromažďujeme na tieto účely:

zlepšovanie služieb našich návštevníkov;

zhromažďovanie a následná analýza informácií, ktoré sú odosielané do našej podpornej služby;

zlepšenie lokality: kontextové plnenie, propagácia, organizácia prieskumov, rozšírenie funkčných prvkov;

uverejňovanie pripomienok alebo udelenie ratingu na službu alebo produkt;

splnenie našich účtovných povinností.

Používame informácie o Vás, aby sme Vám poskytli služby, vrátane spracovania transakcií v prípade objednávania, overovania pri prihlasovaní a poskytovania podpory pre zákazníkov. Môžeme použiť Váš e-mail, aby sme Vás informovali o nových produktoch našej spoločnosti.

Neustále hľadáme spôsoby, ako urobiť naše Služby rýchlejšie, bezpečnejšie a užitočnejšie. Používame štatistiky o používaní našich služieb a spätnú väzbu od našich zákazníkov na riešenie problémov, ku ktorým dochádza pri interakcii zákazníkov s webom.

Vaše kontaktné informácie používame na odosielanie e-mailových správ s cieľom potvrdiť nákupy, odpovedať na Vaše pripomienky, otázky a požiadavky, poskytovať podporu a posielať technické upozornenia.

Využívame informácie o Vás sledovať podozrivé alebo podvodné aktivity, identifikovať porušenie politiky Služieb, ako aj pre ochranu našich legitímnych obchodných záujmov a zákonné práva. Ak to vyžadujú zákony alebo ak to považujeme za potrebné na ochranu našich legitímnych práv, záujmov a záujmov iných, používame informácie o Vás v súvislosti s právnymi požiadavkami, dodržiavaním predpisov, auditom a zverejnením v súvislosti s akvizíciou, zlúčením alebo predajom podnikania.

Spolupracujeme s vývojármi webových stránok a mobilných aplikácií tretích strán, s poskytovateľmi hostingových služieb, poskytovateľmi služieb, službami na zálohovanie, ukladaním, analýzami a ďalšími službami, ktoré môžu vyžadovať prístup k nim alebo používanie informácií o Vás. Ak poskytovateľ služieb potrebuje prístup k informáciám o Vás, aby sme mohli poskytovať služby v našom mene, tak to robia v súlade s našimi pokynmi vrátane pravidiel a postupov určených na ochranu Vašich informácií.

Vo výnimočných prípadoch si môžeme vymieňať informácie o Vás s treťou stranou, ak sa domnievame, že toto použitie je nevyhnutné na to, aby: (a) bolo v súlade so zákonom, v súdnom konaní alebo požiadalo štátne orgány vrátane zabezpečenia národnej bezpečnosti, (b) zabezpečilo súlad s našimi dohodami , pravidlámi a podmienkami poskytovania služieb, (c) chrániť bezpečnosť alebo integritu našich výrobkov a služieb, (d) chrániť nás, našich zákazníkov alebo verejnosť pred škodou alebo nezákonnou činnosťou, alebo (e) reagovať na núdzové situácie, ktoré vyžadujú, aby sme poskytli informácie na zabránenie smrti alebo poškodenia zdravia ľudí.

Vymieňame si informácie, ktoré zhromažďujeme, s dcérskymi spoločnosťami a v niektorých prípadoch s potenciálnymi pridruženými subjektmi. Pridružené spoločnosti sú spoločnosti, ktoré vlastníme alebo prevádzkujeme. Ochrana tejto politiky ochrany osobných údajov sa vzťahuje aj na informácie, ktoré distribuujeme za týchto okolností.

žeme zdieľať alebo preniesť informácie, ktoré zhromažďujeme v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov v súvislosti s akýmkoľvek zlúčením, predajom majetku spoločnosti, financovaním alebo akvizíciou celého podniku alebo jeho časti inou spoločnosťou. Keď dôjde k takejto transakcii, budete informovaní e-mailom a budete informovaní o všetkých možných použitiach Vašich informácií.

Ako chránime informácie o návštevníkoch?

Naše stránky sú pravidelne kontrolované z dôvodu bezpečnostných problémov a identifikácie zraniteľných miest, aby Vaša návšteva bola čo najbezpečnejšia.

Používame pravidelné preverovanie kvôli absencii škodlivého softvéru.

Vaše osobné informácie sú obsiahnuté v zabezpečených sieťach a je k dispozícii iba obmedzenému počtu osôb, ktoré majú špeciálne prístupové práva do týchto systémov, a sú povinní zachovávať mlčanlivosť o informácie.

Aplikujeme rôzne bezpečnostné opatrenia, keď používateľ zadá objednávku, prihlási sa na odber bulletinu, zmení osobné údaje na stránkach.

Využívame vedúcich poskytovateľov dátového hosťovania na svete, aby sme uchovali zhromaždené informácie a použili technické opatrenia na ochranu Vašich dát.

Napriek opatreniam, ktoré sa implementujú na ochranu Vašich informácií, žiadny bezpečnostný systém nie je úplne bezpečný z dôvodu samotnej podstaty internetu a nemôžeme zaručiť, že tieto údaje pri prenose cez internet alebo počas ich uloženia na našich systémoch alebo akýmkoľvek iným spôsobom, sú absolútne bezpečné pred zásahom iných.

V prípade úniku osobných údajov budeme svojim zákazníkom v čo najkratšom čase informovať o udalosti akýmikoľvek dostupnými prostriedkami - e-mailom, telefonicky.

Či používame «cookies»?

Áno. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré poskytovateľ webových stránok alebo poskytovateľov služieb prenesie na pevný disk Vášho počítača prostredníctvom Vášho webového prehliadača (ak je to povolené), čo umožňuje systému alebo poskytovateľovi služieb rozpoznať Váš prehliadač a zapamätať si určité informácie. Používajú sa aj na to, aby sme nám pomohli porozumieť Vašim preferenciám na základe minulých alebo aktuálnych akcií na stránkach, čo nám umožňuje poskytnúť Vám lepšie služby. Používame tiež súbory cookie na zhromažďovanie údajov o návštevnosti stránok a interakcii používateľov s webom, aby sme mohli v budúcnosti ponúknuť lepšie funkcie a funkčnosť.

Cookies používame na:

skladovanie a spracovanie tovaru v nákupnom koši;

ukladanie užívateľských preferencií do budúcich návštev;

sledovanie reklamy;

zhromažďovať údaje o návštevnosti stránok a interakciách používateľa s webom. Môžeme tiež použiť dôveryhodné služby tretích strán, ktoré sledujú tieto informácie v našom mene.

Môžete si vybrať, či Vás varujé Váš počítač pri každom odoslaní súboru cookie, alebo môžete zakázať používanie súborov cookie. Môžete to urobiť pomocou nastavení Vášho prehliadača (napríklad Internet Explorer). Každý prehliadač je trochu iný, takže sa pozrite do ponuky "Pomoc" Vášho prehliadača, aby ste zistili správny spôsob konfigurácie súborov cookie.

Ak vypnete cookies, niektoré funkcie budú vypnuté. To neovplyvní sledovanie návštevnosti, ale niektoré naše služby nebudú fungovať správne.

žete však stále zadávať objednávky.

Zverejňujeme informácie tretím stranám?

Vaše osobné údaje nepredávame tretím stranám.

Používame odkazy tretej strany?

Niekedy podľa nášho uváženia môžeme na našich webových stránkach zahrnúť alebo ponúknuť produkty alebo služby tretích strán. Tieto stránky tretích strán majú samostatné a nezávislé pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré sa môžu líšiť od našich. Ak posielate informácie na akékoľvek stránky tretích strán, Vaše informácie sa riadia ich pravidlami ochrany osobných údajov, nie touto. Odporúčame Vám, aby ste si pozorne prečítali pravidlá ochrany osobných údajov webových stránok, ktoré navštevujete. Ak máte námietky voči informáciám, ktoré zdieľate s týmito tretími stranami, nepoužívajte tieto zdroje. Napriek tomu sa snažíme chrániť integritu našich stránok a vítame akúkoľvek spätnú väzbu o týchto stránkach.

Ako využívame služby Google?

Požiadavky na inzerciu spoločnosti Google sú zhromažďované v zásadách inzercie Google. Sú navrhnuté tak, aby poskytovali pozitívnu interakciu s používateľmi a sú prístupné odkazom: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en.

Reklamy Google používame na našich webových stránkach.

Spoločnosť Google ako poskytovateľ tretej strany používa súbory cookie na zobrazovanie reklám na našich stránkach. Používanie technológie súborov cookie spoločnosti Google nám umožňuje zobrazovať reklamu používateľom na základe predchádzajúcich návštev našich stránok a iných stránok na internete.

Implementujeme nasledovné:

Remarketing so službou Google AdWords.

Zobrazovať prehľady v Reklamnej sieti Google.

Používatelia si môžu prispôsobiť, ako spoločnosť Google organizuje Vašu reklamnú kampaň na stránke Nastavenia reklamy Google. Okrem toho môžete blokátora služby Google Analytics použiť na zamietnutie zberu vyššie uvedených údajov.

Ako upozorňujeme používateľov na zmeny v bezpečnostných pravidlách?

Užívateľom budú oznámené všetky zmeny pravidiel ochrany osobných údajov na našej stránke s pravidlami ochrany osobných údajov.

Existujú nejaké vekové obmedzenia pri používaní našich Služieb?

Registrovať, objednávať na našich webových stránkach, objednávať Služby môžu užívatelia, ktorí majú 16 rokov.

Ako dlho ukladáme informácie?

Ako dlho uchovávame informácie, ktoré zhromažďujeme o Vás, závisí od typu informácií, ako je podrobnejšie opísané nižšie. Po tom budeme buď vymazať alebo anonymizovať Vaše informácie, alebo ak to nie je možné (napríklad preto, že informácie boli uložené v archívoch zálohovania), bezpečne uložíme Vaše informácie a izolujeme ich od ďalšieho používania, kým ich nedokážeme odstrániť.

Marketingové informácie: ak sa rozhodnete prijímať marketingové listy od nás, uchovávame informácie o Vašich marketingových preferenciách do 12 mesiacov od dátumu, kedy ste sa naposledy zaujímali o naše služby, napríklad keď ste naposledy uskutočnili kúpu alebo s nami spolupracovali e-mailom. Ukladáme informácie odvodené z súborov cookie a ďalších technológií sledovania do 12 mesiacov od dátumu vytvorenia takýchto informácií.

Ako získať prístup a riadiť informácie?

Máte právo požadovať kópiu Vašich informácií, namietať proti používaniu Vašich informácií (aj pre marketingové účely), aby ste požiadali o vymazanie informácií.

Vaša žiadosť a výber môžu byť v niektorých prípadoch obmedzené: napríklad ak vykonanie Vašej žiadosti zverejní informácie o inej osobe alebo ak požiadate o odstránenie informácií, ktoré uchovávame v súlade s platnou legislatívou. Ak ste požiadali o zdieľanie údajov s tretími stranami, napríklad inštaláciou aplikácií tretích strán, potrebujete priamo kontaktovať týchto poskytovateľov služieb tretej strany, aby ste svoje informácie vymazali alebo inak obmedzili. Ak sa domnievate, že Vaše osobné informácie sa používajú v rozpore s Vašimi očakávaniami a na Vaše žiadosti o zmenu nereagujeme, máte právo podať sťažnosť na agentúru na ochranu údajov v krajine, v ktorej žijete, pracujete alebo kde si myslíte, že boli porušené Vaše práva.

Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že možno budeme musieť uchovávať určité informácie pre vedenie účtovníctva alebo dodržiavanie našich zákonných povinností.

Môžete nás požiadať o odstránenie osobných údajov, zastavenie ich ukladania, ich použitie, ak si myslíte, že nemáme k tomu potrebné práva. Napríklad, ak si myslíte, že registrácia na stránkach bola vykonaná voVašom mene bez Vášho súhlasu alebo už nie ste aktívnym používateľom, môžete požiadať o odstránenie Vášho účtu, ako je uvedené v týchto pravidlách. Ak ste súhlasili s použitím Vašich informácií na obmedzené účely, môžete nás kontaktovať, aby ste tento súhlas stiahli, ale to neovplyvní spracovanie, ktoré už prebiehalo.

Ak chcete odmietnuť prijímanie budúcich listov, môžete nám napísať e-mailom a okamžite Vás odstránime zo všetkej korešpondencie.

Aby sme zabránili tomu, aby naše správy boli vnímané ako spam, zaväzujeme sa k nasledujúcim povinnostiam:

nepoužívať falošné alebo zavádzajúce témy listov alebo e-mailových adries;

zahrnúť do správy odkazy na naše stránky, kde je uvedená fyzická adresa našej kancelárie;

rýchlo reagovať na zrušenie odberu.

 

Ako nás kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto pravidiel ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať pomocou informácií uvedených na kontaktnej stránke našich webových stránok.