Princíp fungovania vonkajšieho detektora vo videovrátniku ARNY AVD-710MD

Moderný videovrátnik ARNY AVD-710MD dáva možnosť pripojiť dva externé vysielače a dve dodatočné videokamery. Funkcia záznamu videí pri aktivácii externého snímača pohybu pracuje na tomto princípe:

  • Je treba pripojiť dodatočnú videokameru, externý snímač na príslušný vstup, a v menu zariadenia vyberať typ kontaktu NO alebo NC a zapnutie/vypnutie zvukového signálu.
  • Pri aktivácii externého detektora sa zapína kamera a začína zaznamenávanie.

Ak aktivujete v menu funkciu zapnutia zvukového signálu vrátnika, vtedy pri aktivácii sa bude zapínať signál. Poplašné vstupy sú presne napojené na príslušné videokamery a čas záznamu po aktivácii bude trvať dve minúty. Okrem toho záznam sa môže uskutočňovať z kamery, inštalovanej v paneli po stlačení tlačidla volania. Trvanie takého záznamu bude jednu minútu.